SA1960, s.r.o.

 KKS

 KKS

Jednotný systém KKS - označení technologických celků

a jejich komponent v projektování, údržbě a správy zařízení

v elektrotechnice, plynárenství, a energetice.

Základní informace

KKS v energetice

co je to KKS ?

princip KKS

výhody KKS

Kontakt/reference

Čítač přístupů

 
Firma se zabývá problematikou jednotného systému identifikace zařízení v energetice KKS*, tedy všude tam, kde jsou rozvody energií - od elektřiny, plynu, vody a dalších.

Jednotný systém KKS je základem pro vytvoření společného technického vyjadřování (nejen v EU) pomocí alfabetických a alfanumerických kódů, které se v EU běžně používají.

Aby byla aplikace jednotné identifikace maximálně účinná, je vhodné využít zkušeností, které jsou ověřeny praxí. KKS se používá, nejen v dokumentaci, ale i přímo na zařízení (armatury, vypínače, skříně, počítače, sítě, objekty, místnosti.....) , v následné údržbě zařízení sledování spolehlivosti technologických míst, celků, bloků.. aj.


Jak a kde je účelné jeho použití kódu KKS Vám pomůžeme vyřešit otázku :

"Jak se jednoduše vypořádat se standardy EU, které se používají už při projektování zařízení".

Jednou z oblastí standardizace jsou technické normy pro elektrotechniku a energetiku, doporučené postupy a zvyklosti při vytváření dokumentace vč. technologických schémat.

Nabízíme bohaté zkušenosti při aplikaci nových* pravidel a snazší cestu při používání nových standardů. Jedním ze základů je právě jednotný označovací systém zařízení v elektrotechnice energetice - kód KKS.

Systém a jeho výhody Vám představí následující další stránky.

Součástí komplexní nabídky Vám můžeme nabídnout rovněž správu dokumentace, archivace, sledování zařízení a další nadstavby jako je spolehlivost zařízení atd.


* KKS a jeho směrnice jsou v EU rozvíjena a užívána od začátku 70.let 20.století.