SA1960, s.r.o.

 KKS

 KKS

Jednotný systém KKS - označení technologických celků

a jejich komponent v projektování, údržbě a správy zařízení

v elektrotechnice, plynárenství, a energetice.

Základní informace

KKS v energetice

co je to KKS ?

princip KKS

výhody KKS

Kontakt

 

 


Co je to KKS ?

 - KKS je systémovým nástrojem pro naplnění platných norem ČSN (EN, IEC a ISO) pro zhotovení dokumentace v oblasti energetiky, elektrotechniky, stavebnictví, strojní technologie, jejich řídicích a informačních systémů v souladu se směrnicemi EU, čímž zasahuje do všech oblastí od projektování, přes údržbu až po likvidaci zařízení.
 

 - KKS je zkratka z německého jazyka a znamená přibližně “Elektrárenský identifikační systém”. Doslovný překlad by byl nečeský. Historie KKS začíná v již v 60. letech 20. století a jeho hlavním cílem bylo a je vytvořit “univerzální a úplné”, jednotné značení (elektrotechnických) energetických celků tak, aby se stalo technickým esperantem pro celou energetickou Evropu.
 

 - Jednotné a společné použití pro strojní a stavební techniku, elektrotechniku a řídící systémy současně s označením podle vykonávané funkce technologie, polohopisu ovládacích komponentů (skříně elektro a řízení) a umístění - instalace zařízení na stavbách a objektech.
 

 - Označení je zpravidla v místech kde je instalován rozvod elektrického proudu, nebo jiného média
 

 - Jeho působnost je široká a přesto velmi jednoduchá! Má jednoduchou strukturu a nepodléhá změnám v technickém ani v politickém světě, naopak je vytvořena i s ohledem na technologie, které jsou ve fázi teorií a hypotéz.


 - Cíl s jakým byl KKS vytvořen je splněn, jeho vývoj (samotného číselníku) trval skoro deset let.
 

 - Použití předpisů a směrnic KKS je předpokladem pro komfortní splnění podmínek souboru norem ISO.

Elektrárenským a energetickým kódovacím systémem KKS jsou označována zařízení a jejich části, přístroje všech druhů podle jejich vykonávané funkce včetně jejich umístění v objektech a polohy v napájecích a řídících skříních.

Označení zařízení je následně efektivně využíváno při všech činnostech na zařízení, od plánování investic, odpisování, provozu, řízení, údržbě....což přináší podstatné organizační i ekonomické zefektivnění těchto činností.
 

Hrubé rozdělení zařízení podle systematiky KKS :


Výřez technologickým schématem s použitými systémy KKS (1 stupeň míry informací na výkrese :