SA1960, s.r.o.

 KKS

 KKS

Jednotný systém KKS - označení technologických celků

a jejich komponent v projektování, údržbě a správy zařízení

v elektrotechnice, plynárenství, a energetice.

Základní informace

KKS v energetice

co je to KKS ?

princip KKS

výhody KKS

Kontakt

 

 


Hlavní zaměření firmy v oblasti působnosti KKS

 - Poradenská a konzultační činnost v oblasti elektrotechniky a energetiky, výpočetní techniky
 - Technické poradenství v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky
 - Zprostředkování služeb
 - Supervize dodavatelů v energetice a veřejné správě - metodická podpora organizacím přizpůsobení se normám EU, ISO0, EN0, IEC0, (DIN) a ČSN pro oblast vytváření a správy dokumentace zařízení vč.technologických schémat
 - Správa a údržba jednotného označovacího systému zařízení (kód KKS1) v energetice ČR.
 - Školicí činnost dodavatelů v energetice v jednotném označovacím systému (KKS1).
 - Hlavní metodik ČEZ, a.s. pro jednotný systém KKS-ČEZ2, dokumentace a technologických schémat.
 - Supervize v oblasti dokumentace dodavatelů pro ČEZ, a.s.
 - Příprava pro zavedení DCC kódu pro označování druhů dokumentace.
 - Pro dodavatele ČEZ, a.s. vystavujeme certifikát o správnosti použití KKS v ČEZ, a.s.

 

0 IEC International Electrotechnical Commission

0 ISO International Organization for Standardization
0 EN Evropská norma
1 KKS Kraftwerk - Kennzeichensystem
2 KKS-ČEZ Jednotný označovací a identifikační systém organizace ČEZ, a.s


 

Další aktivity:

Expertní, vývojová a poradenská činnost při aplikaci kódu KKS na stávající a nové technologie pro oblasti použití, např. v :

Energetice; elektrárny,teplárny včetně rozvodů medií, výtopny, plynové stanice, chemické provozy,
vodní díla, rozvodny (stanice), řídící systémy, měřící a kontrolní systémy

Stavebnictví; objekty průmyslové i občanské, inženýrské sítě v objektech, řídící systémy v objektech, technické zabezpečení budov, měřící a kontrolní systémy v objektech

Elektrotechnice ; napájecí systémy v objektech a technologií, měřící a kontrolní systémy

Řídících systémech; komunikace řídících systémů, sběr a vyhodnocení dat

Vyvíjíme vlastní činnost v oblasti identifikace (číslování) zařízení pro všechny oblasti průmyslu a veřejné správy. Značení konkrétních dodávek vč. provedení značení u subdodavatelů a koordinace subdodavatelského značení, aby byla zajištěna naprostá jednotnost a úplnost informací o funkci zařízení.

Vytváření předpisů a metodik
pro uživatelské a samostatné práce s komplexním kódem KKS. Na požadavek zákazníka provedeme přepracování a vyhotovení nových předpisů (provozních).

Provádíme dodatečné dekódování používaného značení zařízení dodavatelem (např. bez autorizace) a následný převod na mezinárodní standardy pro splnění předpisů naši legislativy.

Pro zákazníka i uživatele provádíme základní i podrobné školení a seznámení s problematikou jednotné identifikace zařízení.

Stálé služby pro zákazníky pracujících s kódem KKS.

Pro dodavatele ČEZ, a.s. vystavíme certifikát o správnosti použití KKS v ČEZ, a.s.