SA1960, s.r.o.

 KKS

 KKS

Jednotný systém KKS - označení technologických celků

a jejich komponent v projektování, údržbě a správy zařízení

v elektrotechnice, plynárenství, a energetice.

Základní informace

KKS v energetice

co je to KKS ?

princip KKS

výhody KKS

Kontakt/reference

 

 


Architektura KKS, druhy značení a stupně podrobnosti kódu KKS v ČEZ, a.s.

Již uvedené výhody a možnosti KKS dovolují pomocí následujících zásad rozdělených do hierarchického  uspořádání ve 4 stupních (podrobnosti) s pevně zadanými alfanumerickými datovými místy logicky rozdělit zařízení. S ohledem na různé požadavky na označování zařízení, části zařízení a přístrojů v energetických celcích předepisuje  směrnice KKS   tři druhy označování.

Uspořádání základních druhů označování se odlišují znaménky. .

Druhy označování - 1.základní princip architektury kódu KKS

=CO     Technologické označování  (co zařízení dělá)

Označování částí zařízení a přístrojů, technologicky orientovaných podle jejich úkolů ve strojní a stavební technice, jakož i elektrotechnice a řídící technice

+KDE.  Místo vestavby - označování  (poloha) (kde naleznu vypínač, ovladač od zařízení)

Označování míst vestaveb pro elektrická zařízení a zařízení pro techniku řízení ve vestavěných jednotkách (např. ve skříních, panelech, pultech a pod.)

+KAM  Místo instalace - označování (umístění) (kam mám jít, abych zař. vypnul, ovládal)

Označování míst instalace na stavbách, pozemcích a prostorách i požárních úsecích 


Tyto tři druhy označování používají stejné schéma označování, rozdělené na maximálně čtyři stupně podrobnosti členění. Druhy označování jsou odlišovány, podle ČSN IEC 750, znaménky a znaky členění.

 

Stupně podrobnosti označování - 2. základní princip architektury kódu KKS