SA1960, s.r.o.

 KKS

 KKS

Jednotný systém KKS - označení technologických celků

a jejich komponent v projektování, údržbě a správy zařízení

v elektrotechnice, plynárenství, a energetice.

Základní informace

KKS v energetice

co je to KKS ?

princip KKS

výhody KKS

Kontakt/reference

 

 

 

Výhody a možnosti KKS kódu při použití v dokumentaci

 - Standardní identifikace zařízení v zemích EU
    - Nezávislý systém identifikace zařízení na změnách v normách. Platnost již od 60.let 20. století.
    - Jednotné označení pro všechny typy energetických celků a doplňkových provozů
    - Dostatečnou možností rozšíření číselníku pro nové a jiné technologie
    - Jednotné a společné použití pro strojní a stavební techniku, elektrotechniku a řídící systémy 

      současně s označením podle vykonávané funkce technologie, polohopisu ovládacích    

      komponentů  (skříně elektro a řízení) a umístění - instalace zařízení na stavbách a objektech.
    - Zohlednění stávajících národních a mezinárodních norem v pozdějších zněních.
    - Nezávislé kódování na úředním jazyku a zvyklostech dodavatelů vedoucích k zajištění mezinárodní      

      použitelnosti
    - Vhodné pro zpracování dat v PC, včetně práce s dokumentací.

literatura a zdroje:

[1] KKS Kraftwerk- Kennzeichensystem* VGB-KRAFTWERKSTECHNIK GmbH Essen
[3] ČSN IEC 750**
[4] ČSN ISO 3511-1, -2, -4,***
[6] ČSN EN 61082-1


* Vydavatel originálu: VGB-Fachausschu Technische Ordnungssysteme
** Od 1.1.1998 nahrazena ČSN EN 61346-1 s platností od 1.2.1998; ČSN IEC 750, (IEC 750; DIN 40719 část 2) , která popisuje alfanumerickou strukturu “ identifikace " elektrotechnických předmětů v obecném pojetí. (platných v pozdějších zněních)
*** ČSN ISO 3511-1 až -4 , (ISO 3511/1; DIN 19227 část 1) , která je zaměřena na automatické systémy řízení, systém kontrol a měřicí techniku